Statlink

Główną ideą systemy Statlink jest kreowanie promocji i reklamy za pośrednictwem internetu. Jest to narzędzie które doskonale sprawdzi się przy zwiększaniu potencjału promocyjnego jednego z użytkowników, poprzez udostępnianie mu na witrynach należących do systemu miejsc w specjalnej powierzchni reklamowej.

 

Zarówno samo pojęcie Statlink jak i punkty Statlink brzmią dość obco dla wszystkich osób nie związanych i żaden sposób nie mających pojęcia o pozycjonowaniu i krokach jakie należy w tym kierunku w odpowiednim momencie podjąć. W systemie Statlink generowane są linki stałe, linki przydzielane algorytmicznie oraz linki przydzielane ręcznie. Za emisję każdego z wymienionych wcześniej typów przyznawana jest odpowiednia ilość punktów. Tu należy jedna przede wszystkim pamiętać, że linki ręczne zawsze i w każdej sytuacji są liczone jako linki wychodzące z serwisu. Warto też wiedzieć, czym jest wskaźnik StatRank. Otóż jest to systemowy wyznacznik potencjału promocyjnego jakim charakteryzuje się dana internetowa witryna. Określa przede wszystkim zapotrzebowanie na odpowiednią frazę w systemie.