Azot i jego pochodne w akwarium

Trudno przecenić znaczenie procesu takiego, jak cykl azotowy, dla rozwoju życia w akwarium. Proces wpływa zarówno na faunę, jak i florę, dlatego azot do akwarium – wszystkie jego pochodne, powinny być zawsze pod ścisłą kontrolą. Przeprowadza się ją dzięki testom, dostępnym we wszystkich sklepach zoologicznych. Pozwalają nawet mało doświadczonym akwarystom trzymać rękę na pulsie.

Cykl azotowy – co to takiego?

Cykl azotu to proces, w efekcie którego amoniak, pojawiający się w wodzie wraz z odchodami ryb lub resztkami pokarmów, zostaje przekształcony najpierw w azotyny, a następnie azotany. Za całość odpowiadają żyjące w zbiorniku bakterie, których obecność jest bardzo pożądana. Dopiero ostatni produkt procesu jest neutralny dla zdrowia ryb i ekosystemu akwarium, jeśli nie występuje w zbyt dużych ilościach. Azotany stanowią bogate źródło substancji odżywczych dla roślin i przez nie są pochłaniane. Zbyt wysoki wzrost azotanów w wodzie może doprowadzić jednak do sytuacji niepożądanej – oprócz odżywienia samych posadzonych rośliny, wpłyną one również na niezahamowany wzrost glonów. Dlatego należy nieustannie pilnować poziomu azotanów w wodzie.