5 kroków do stworzenia aplikacji webowej lub mobilnej

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, aby stworzyć własną aplikację mobilną lub webową, która pomoże w rozwoju Twojej firmy? Jeśli tak, to ten tekst jest dla Ciebie. Postaramy się w nim wyjaśnić jak przebiega proces powstania takiej aplikacji jeśli już zdecydujesz się na współpracę z firmą, która zajmuje się tworzeniem tego typu rozwiązań. Najczęściej w takich sytuacjach nasz wybór pada na tzw. Software House, który po poznaniu naszych potrzeb przystępuje do pracy.

Poznajmy 5 kluczowych etapów, które należy przejść, aby móc cieszyć się własną aplikacją

1. Pomysł i cel aplikacji

Zanim zlecimy utworzenie aplikacji, musimy mieć jasny pomysł na to, co chcemy osiągnąć i dla kogo ją tworzymy. Musimy zdefiniować problem, który chcemy rozwiązać, wskazać grupę docelową, która skorzysta z aplikacji oraz znaleźć wartość dodaną, którą oferujemy. Wbrew pozorom już na tym etapie możemy napotkać problemy. Dlatego warto zdać się na doświadczenie firmy, której zlecamy tworzenie aplikacji i wspólnie z jej konsultantami omówić kluczowe kwestie. O tym, na co można liczyć w ramach takiej współpracy możesz sprawdzić na https://itcraftapps.com

Przykładowo dobrze jest zbadać rynek i konkurencję, aby sprawdzić, czy istnieje zapotrzebowanie na Twoją aplikację i czy jest ona unikalna lub lepsza od innych. Z reguły tworzy się tzw. MVP (Minimum Viable Product), czyli najprostszą wersję aplikacji, która spełnia podstawowe funkcje i pozwala na sprawdzenie jej przydatności i atrakcyjności dla użytkowników. Pozytywny odzew z rynku to najlepsza zachęta do jej rozwoju.

2. Wybór typu aplikacji: webowa, mobilna lub obie naraz

Kolejnym krokiem jest wybór typu aplikacji, który najlepiej pasuje do naszego pomysłu, celu, branży, w której działa nasza firma. Istnieją dwa główne typy aplikacji: webowe oraz mobilne.

Aplikacja webowa to taka, która działa w przeglądarce internetowej i nie wymaga instalacji na urządzeniu użytkownika. Zaletami takiej aplikacji są łatwy dostęp z dowolnego miejsca i urządzenia, niższe koszty tworzenia i utrzymania. Wadą jest natomiast niższa funkcjonalność na tle wersji mobilnej.

Aplikacja mobilna wymaga instalacji na smartfonie lub tablecie użytkownika i korzysta z jego zasobów sprzętowych. Zaletami takich aplikacji są wysoka wydajność, większa funkcjonalność oraz większe możliwości interakcji z urządzeniem (np. dostęp do kamery czy GPS). Do jej wad zaliczymy natomiast wyższy koszt utworzenia.

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, która z nich jest lepsza. Bardzo często firmy decydują się na wdrożenie obu rozwiązań, dzięki czemu dają klientom większy wybór.

3. Projektowanie interfejsu

Mając za sobą wybór typu aplikacji, należy zaprojektować jej interfejs, czyli sposób, w jaki użytkownik będzie się z nią komunikował. Interfejs powinien być intuicyjny, estetyczny i dopasowany do potrzeb danej branży.
Interesuje Cię własna aplikacja? Wejdź na https://itcraftapps.com i sprawdź jakie aplikacje dotychczas stworzyliśmy.

Projektowanie interfejsu obejmuje kilka etapów:

– tworzenie szkiców pokazujących układ i hierarchię elementów na ekranie,
– tworzenie realistycznych wizualizacji pokazujących kolorystykę, typografię i grafikę interfejsu,
– tworzenie prototypów, czyli interaktywnych modeli pokazujących zachowanie i funkcjonowanie interfejsu,

Projektowanie wymaga ścisłej współpracy pomiędzy grafikami i programistami, którzy muszą uwzględnić zarówno aspekty estetyczne, jak i funkcjonalne aplikacji. Nie można też zapomnieć o pierwszych testach i pozyskaniu informacji zwrotnych od potencjalnych użytkowników, aby sprawdzić, czy interfejs jest zrozumiały, przyjazny i użyteczny.

4. Tworzenie i testowanie aplikacji

Po zaprojektowaniu interfejsu można przejść do tworzenia i testowania aplikacji. Samo tworzenie polega na pisaniu kodu źródłowego, który definiuje logikę i działanie aplikacji. Testowanie aplikacji polega na sprawdzaniu poprawności i jakości kodu oraz wykrywaniu i usuwaniu błędów.

Tworzenie i testowanie aplikacji wymaga umiejętności programistycznych oraz znajomości odpowiednich technologii i narzędzi. W zależności od typu aplikacji można używać różnych języków programowania, frameworków i bibliotek.

Podobnie jak projektowanie, również tworzenie i testowanie aplikacji wymaga współpracy między programistami, testerami, którzy muszą dbać o to, aby aplikacja spełniała założone wymagania.

5. Wdrożenie

Ostatnim krokiem jest wdrożenie i utrzymanie aplikacji. Dla aplikacji webowej wdrożenie polega na udostępnieniu jej użytkownikom końcowym poprzez publikację jej na wybranym serwerze co czyni ją ogólnie dostępną. Dla aplikacji mobilnych będzie to umieszczenie jej w tzw. sklepach z aplikacjami jak Google Play i Apple Store.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że powyższy tekst uczynił temat tworzenia aplikacji bardziej przystępnym i zrozumiałym, co zachęci kolejne firmy to podjęcia decyzji o stworzeniu własnej aplikacji.